• Jaká je výše půjčky?
 • Při půjčce poskytnuté ON-LINE si můžete půjčit 1.000,-- až 10.000,-- Kč se splatností do 3 měsíců.
 • Při půjčce poskytnuté přímo NA POBOČCE si můžete půjčit 1.000,-- až 50.000,-- Kč se splatností 1 až 12 měsíců. Bližší informace ZDE.
 • Co potřebuji pro získání půjčky?
 • dva doklady totožnosti – občanský průkaz a druhý doklad totožnosti (řidičský průkaz, kartička pojištěnce u zdravotní pojišťovny, rodný list, atd.)
 • doložený stálý příjem – pro zaměstnance: pracovní smlouva, poslední 3 výplatní pásky nebo poslední 3 výpisy z bankovního účtu, případně potvrzení o výši příjmu od zaměstnavatele – FORMULÁŘ KE STAŽENÍ ; pro OSVČ: daňové přiznání, posledních 6 výpisů z bankovního účtu; pro důchodce: aktuální důchodový výměr; pro rodiče na rodičovské dovolené: aktuální potvrzení o výši příspěvku z ÚP.
 • funkční telefonní číslo
 • vlastní bankovní účet
 • nemáte exekuci nebo nejste v insolvenci
 • pokud se nezdržujete na adrese trvalého bydliště, je nutné doložit bydliště na kontaktní adrese předložením dvou dokladů s touto adresou (složenky, nájemní smlouva, potvrzení o platbě nájemného, atd.)
 • jste občanem ČR nebo cizinec s trvalým pobytem
 • Jak můžu zažádat o půjčku?

O půjčku můžete zažádat dvěma následujícími způsoby:

 • On-line: vyplněním žádosti, posláním potřebné dokumentace (uvedena v bodě 2) a zasláním 1,-- Kč na náš účet (tímto ověřujeme, že je číslo Vašeho bankovního účtu zadáno správně a jste skutečným vlastníkem tohoto účtu). Následně dojde k posouzení Vaší žádosti o půjčku a posouzení úvěruschopnosti. Poté obdržíte informaci o schválení, resp. zamítnutí půjčky. V případě, že bude půjčka schválena, peníze budou převedeny na Váš bankovní účet.
 • Osobně: navštívením jedné z našich poboček, předložením potřebné dokumentace a vyplněním formuláře Příjmy a výdaje. Klientský pracovník vše vyhodnotí a okamžitě Vám sdělí informaci o schválení, resp. zamítnutí půjčky. V případě, že bude půjčka schválena, peníze Vám budou vyplaceny v hotovosti přímo na pobočce.
 • Jak můžu půjčku splácet?

Půjčku můžete splácet dvěma způsoby:

 • přímo na účet společnosti,
 • v hotovosti na jedné z našich poboček.
 • Budete mojí osobu prověřovat v registrech?

Ano, provádíme prověřování v Centrální evidenci exekucí a v Insolvenčním rejstříku. Případně můžeme nahlížet i do nebankovních registrů.

 • Jak zjistím, kolik budu splácet?

Pro výpočet výše splátky můžete využít naší kalkulačky ZDE.

Všeobecný proces pro poskytování spotřebitelského úvěru:

 • klient kontaktoval společnost s žádostí o půjčku, kde uvedl obecnou informaci o výši požadovaného úvěru a identifikační údaje o své osobě
 • klient udělí společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů
 • klient doloží údaje o svých příjmech a výdajích, údaje o svém zaměstnavateli a údaje o očekávaných situacích, které by mohly ovlivnit jeho schopnost splácet půjčku. V případě, že se nezdržuje na adrese trvalého pobytu, doloží údaje o své kontaktní adrese.
 • je posouzena úvěruschopnost (bonita) klienta na základě doložených příjmů a jeho výdajů, nezbytných, spolehlivých, dostatečných a přiměřených informací získaných od klienta a z výstupu Centrální evidence exekucí a Insolvenčního rejstříku, a pokud je to nezbytné, z databáze umožňující posouzení úvěruschopnosti klienta
 • půjčka je poskytnuta pouze tehdy, pokud po posouzení úvěruschopnosti vyplývá, že nejsou důvodné pochybnosti o schopnosti klienta půjčku splácet.
 • je provedena kontrola a identifikace klienta ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění
 • v případě, že Vám bude půjčka zamítnuta po posouzení úvěruschopnosti, budete vyrozuměni bez zbytečného odkladu a pokud je důvodem neposkytnutí výsledek automatizovaného zpracování údajů, nebo vyhledávání v databázích, budete informováni o výsledku a použité databázi
 • v dostatečném předstihu jsou klientovi poskytnuty předsmluvní informace, včetně důsledků prodlení s plněním povinností klienta z uzavřené smlouvy o spotřebitelském úvěru
 • v dostatečném předstihu je předložen klientovi nepodepsaný návrh textu smlouvy o spotřebitelském úvěru. Klient zkontroluje všechny údaje a přistoupí k podpisu
 • v případě, že se jedná o spotřebitelský úvěr uzavřený na pobočce, klientovi jsou vyplaceny peníze v hotovosti po podpisu smlouvy o spotřebitelském úvěru. V případě, že se jedná o úvěr sjednaní pomocí internetových stránek, po akceptování nabídky dá poskytovatel příkaz k bezhotovostnímu převodu prostředků, které odpovídají sjednané celkové výši úvěru. Úvěr je vyplacen na bankovní spojení klienta, které je uvedené v záhlaví smlouvy o spotřebitelském úvěru
 • veškeré platby spotřebitelských úvěru lze uskutečnit na jedné z poboček nebo úhradou na bankovní účet.
 • Podrobný a úplný proces poskytování spotřebitelského úvěru naleznete ZDE (Informace spotřebiteli podle § 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru).

 

 

PŮJČKY - ONLINE ŽÁDOST

 1. Jaká částka?(*)
  Vyplňte požadovanou částku
 2. Jméno(*)
  Vyplňte Vaše jméno
 3. Příjmení:(*)
  Vyplňte Vaše příjmení
 4. Telefon (*)
  Vyplňte telefonní číslo v požadovaném tvaru
 5. Email(*)
  Vyplňte správnou emailovou adresu
 6. Rodné číslo (*)
  Zadejte správně Vaše rodné číslo
 7. * vložte rodné číslo bez lomítka
 8. Poznámka
  Neplatný Vstup
 9. (*)
  Prosím potvrďte souhlas se zpracováním osobních údajů.
 10. (*) Je povinná položka
ikona
První půjčka
zdarma
ikona
Rychlé vyřízení
žádosti
ikona
Sjedání přes
internet
ikona
Peníze okamžitě
k dispozici
ikona
Žádné skryté
poplatky